บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา
หมวดหมู่ประกาศ
การศึกษา
 
หมายเลขประกาศ
942
 
ประเภทประกาศ
บริการ
 
สถานะสินค้า
-
 
ราคา
สอบถามผู้ประกาศ
 
จำนวนผู้เข้าชม
1669 คน
 

ประกาศหมดอายุ
 
 

รายละเอียดการประกาศข้อแนะนำในการซื้อสินค้าออนไลน์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการสมัครสามารถสมัครได้ 3 ทาง 1. สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 19 มกราคม - 30 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. เปิดรับสมัครทุกวัน โดยผู้สมัครต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท ยื่นต่อฝ่ายรับสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 2. สมัครทาง Internet วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 – 18 มกราคม 2552 ได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th หรือ www.gradcmu.com ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามคำแนะนำที่ระบุไว้ใน Website และผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมค่าสมัครไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทางไปรษณีย์ การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยได้รับหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 350 บาท จากผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ 3. สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 – 25 ธันวาคม 2551 โดยผู้สมัครจะต้องส่งในสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและติดตรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท โดยใช้ ธนาณัติสั่งจ่าย “นางวีณา พิมสาร บัณฑิตวิทยาลัย ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 ส่งถึง... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ** กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM สามารถโอนได้เฉพาะตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น แล้วเลือกประเภทการชำระค่าสินค้าและบริการ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 667-3-00622-9 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา จะต้องตรวจสอบกำหนดวันสอบของแต่ละสาขาวิชาไม่ให้ตรงกันและต้องไม่เป็นสาขาวิชาที่มีข้อห้ามในการสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) 2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง) จำนวน 2 ฉบับ กรณี ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 2 ฉบับ 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา * ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการสมัคร * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942405-13 ปริญญาโท,เรียนต่อ,ป.โท,ป.เอก,เรียนต่อปริญญาเอก,บัณฑิตศึกษา,ปริญญาเอก,เรียนต่อปริญญาโท,มช.,มหาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มช,บัณฑิตวิทยาลัย,แจกทุน,ทุน,เรียนต่อ,ศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการชำระเงิน :
-
 
วันที่ลงประกาศ :
15 มกราคม 2552 เวลา 09:51:39 AM
 
 
วิธีการจัดส่ง :
-
 
วันหมดอายุประกาศ :
25 กันยายน 2553 เวลา 09:32:21 AM
 
 
จำนวนการปรับปรุง :
0 ครั้ง
 
เลื่อนประกาศล่าสุด :
15 มกราคม 2552 เวลา 09:51:39 AM
 
 
หมายเลข IP ผู้ประกาศ :
-
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 

ข้อมูลเจ้าของประกาศ

ชื่อผู้ประกาศ :
 
ประเภทผู้ประกาศ :
บุคคลทั่วไป
 
 
ที่อยู่ :
239 ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่
 
อำเภอ :
-
 
 
จังหวัด :
เชียงใหม่
 
รหัสไปรษณีย์ :
-
 
 
เบอร์โทรศัพท์ :
50200
 
อีเมล :
 
 

สำหรับเจ้าของประกาศ