ยินดีต้อนรับ : บุคคลทั่วไป | เข้าสู่ระบบ | ตะกร้าสอบถาม | ช่วยเหลือ
คีย์เวิร์ดยอดนิยม : ดูคีย์เวิร์ดทั้งหมด

Verified คือ?


    คือระบบเพื่อการตรวจสอบ บริษัท ห้าง ร้าน หรือองค์กร ว่ามีตัวตนที่แท้จริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและน่าเชื่อถือของสมาชิกทุกท่านในหน้าเหลืองดอทคอม ผู้ที่ได้รับการตรวจสอบผ่านแล้วจะต้องการสัญลักษณ์แสดงว่าผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

สัญลักษณ์ หรือสื่งที่บ่งบอกว่าผู้ประกอบการได้รับการรับรอง
1. สัญลักษณ์ หน้าเหลืองดอทคอม สมุดหน้าเหลือง ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ประกาศซื้อ ประกาศขาย ประกาศฟรี โฆษณาฟรี บนเว็บไซต์ผู้ประกอบการ
    ผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน้าเหลืองแล้วจะได้รับ สัญลักษณ์  หน้าเหลืองดอทคอม สมุดหน้าเหลือง ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ประกาศซื้อ ประกาศขาย ประกาศฟรี โฆษณาฟรี  แสดงในทุก ๆ รายการที่ประกาศ ซึ่งสมาชิกจะไม่สามารถแก้ไขได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในหน้านั้นจะต้องแก้ไขโดยหน้าเหลืองดอทคอมเท่านั้นทั้งนี้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับการ Verified จากหน้าเหลืองดอทคอม

2. ข้อมูลแสดงการรับรอง ( กดรูปสัญลักษณ์ตำแหน่ง A)
    ผู้ประกอบการจะได้รับใบรับรอง 1 หน้าในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการโดยทางหน้าเหลืองดอทคอมเป็นผู้ตรวจสอบ และเป็นผู้รับรองผู้ประกอบการที่ร้องขอการรับรอง ซึ่งใบรับรองจะประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลทางเว็บไซต์ ดังรูปที่แสดงด้านล่างนี้

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับการ Verified จากหน้าเหลืองดอทคอม

3. สัญลักษณ์ หน้าเหลืองดอทคอม สมุดหน้าเหลือง ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ประกาศซื้อ ประกาศขาย ประกาศฟรี โฆษณาฟรี ที่ปรากฎอยู่ด้านหลังของชื่อผู้ประกอบการ รายการสินค้า หรือประกาศซื้อ จากลิสการค้นหา หรือตอนเลือกดูลิสรายชื่อผู้ประกอบการ รายการสินค้า หรือประกาศซื้อ ทั้งหมด ดังรูปแสดงด้านล่างนี้

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับการ Verified จากหน้าเหลืองดอทคอม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ Verified
  สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ร้านค้า และผู้ประกอบการในระบบอินเตอร์เน็ต
  สร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ สามารถนำมาใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  รายการประกาศได้รับการแสดงผลสูงกว่าสมาชิกอื่นที่ไม่ได้ verified ในระดับสมาชิกเดียวกัน

การตรวจสอบจากหน้าเหลือง 
  ทำการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมาให้เปรียบเทียบกับทางราชการว่าตรงกันหรือไม่
  จะมีผู้ตรวจสอบไปตรวจสอบยังสถานที่จริงในเอกสาร ว่าตรงตามเอกสารหลักฐานที่ส่งมาหรือไม่และตรงกับ ที่ลงไว้ในเว็บไซต์หรือไม่

เงื่อนไขการขอรับการรับรอง
ผู้ที่ต้องการขอรับการรับรองต้องส่งสำเนาหลักฐานมาดังนี้ ธุรกิจ ร้านค้า
  • สำเนาใบภ.พ.20 หรือหลักฐานการจดทะเบียนธุรกิจอื่น ๆ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการหรือผู้ขอ
  • ใบทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิค และลิ๊งค์เชื่อมโยง (ถ้ามี)
  • แผนที่ที่อยู่หรือที่ประกอบธุรกิจ
  • เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเว็บไซต์ email
บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ใบทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิค และลิ๊งค์เชื่อมโยง (ถ้ามี)
  • แผนที่ที่อยู่หรือที่ประกอบธุรกิจ
  • เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเว็บไซต์ email
** ผู้ขอทำการรับรองสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือกระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือต่อสังคม

** การกระทำของผู้ได้รับการรับรองนี้ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ผู้ได้รับการรับรองจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมดเป็นการส่วนตัว

** ผู้ได้รับการรับรองนี้มีสิทธิถูกยุติการรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด จากการกระทำดังกล่าวของผู้ให้บริการ

 


 
หน้าเว็บ: หน้าแรก   รายการสินค้า  รายการซื้อ  รายชื่อบริษัท  เบอร์โทรบริษัท  ติดต่อสอบถาม  เว็บบอร์ด
เครื่องมือใช้งานในเว็บ: เพิ่มรายการสินค้า  เพิ่มรายการซื้อ  ตรวจตะกร้าสอบถาม
บริการ: แจ้งปัญหาการใช้งาน  แลกลิ้งค์   ติดต่อสอบถาม 
ค้นหารายการสินค้าตามตัวอักษร: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ค้นหารายการสินค้าตามตัวอักษร:
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้าเหลืองดอทคอมและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น.