หน้าแรก ค้นหา สารบัญเว็บ ข้อมูลธุรกิจ หาเพื่อน คลาสสิฟายด์
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป | เข้าสู่ระบบ | ตะกร้าสอบถาม ตะกร้าสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
เก็บลงรายการโปรดบราวเซอร์ รายการโปรด ตั้งเป็นหน้าแรกในเว็บเบราวเซอร์ ตั้งเป็นหน้าแรก
ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาด้วย Google Custom search
 
ข้อความนี้เป็นข้อความสำคัญ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขโดย
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะอธิบายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข ของการใช้บริการเว็บไซต์ nalueng.com โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.nalueng.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ nalueng.com ซึ่งเป็นเจ้าของและพัฒนาโดยบริษัท โฟแมกซ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “หน้าเหลืองดอทคอม”) โดยการยอมรับข้อตกลงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานหน้าเหลือง (ซึ่งจะเรียกแทนว่า “ผู้ใช้งาน”) ผู้ใช้งานคือบุคคลผู้เข้าสู่เว็บไซต์หน้าเหลือง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามไม่ว่าผู้ใช้งานจะได้ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และสมาชิกหน้าเหลือง คือบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฟรี หรือ บริการที่ได้มีการชำระเงิน (ซึ่งจะเรียกแทนว่า “สมาชิก”) ขอให้ท่านโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างถี่ถ้วน

การยอมรับ
การเข้าสู่ หน้าเหลือง ผู้ใช้งานเห็นด้วยโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข หน้าเหลืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไข และกฏข้อบังคับต่างๆได้ตลอดเวลา ดังน้นผู้ใช้งานจะต้องยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ และผู้ใช้งานควรจะเข้ามาอ่านหน้าเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ทุกๆ สิ่งบน หน้าเหลือง ถือเป็นลิขสิทธิ์ ถ้ามิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ของ หน้าเหลืองดอทคอมและเอกสารอื่นใดที่อยู่ภายใต้ถือเป็นทรัพย์สินของหน้าเหลืองดอทคอม และเจ้าของลิขสิทธิ์ การนำเนื้อหาต่างๆของหน้าเหลืองดอทคอมไปใช้เพื่อการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นได้มีการอนุญาตโดยหหน้าเหลืองดอทคอม
อย่างไรก็ตาม  สินค้าและบริการใดๆของบุคคลที่สาม (สมาชิก) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า มิได้ถือเป็นการรับรองโดยหน้าเหลืองดอทคอม

ข้อมูลที่เป็นความลับ
ผู้ ใช้งาน เห็นด้วย และยอมรับว่าข้อมูลต่างๆถือเป็นกรรมสิทธิ์และถือเป็นความลับต่อหน้าเหลืองดอทคอม ผู้ใช้งานเห็นด้วยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าจำเป็นต้องทำเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้

การลงทะเบียน
สมาชิก จะต้องทำการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะแสดงและรับประกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามความต้องการข้อมูลการลงทะเบียนของหน้าเหลืองดอทคอม มิเช่นนั้นหน้าเหลืองดอทคอมถือเป็นหลักฐานที่มีเหตุผลในการยกเลิกบัญชีการใช้งาน ปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องทำการรักษาและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูก ต้องเสมอ

ผู้ใช้งานเห็นด้วยและยอมรับข้อมูลทุกอย่างและเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงประกาศสู่สาธารณะหรือการบอกกล่าวเป็นการส่วนตัว ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลโดยลำพัง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหน้าเหลืองดอทคอม และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทำการ ประกาศหรือแจ้งออกไป, ทำการอัพโหลด, ทำการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หน้าเหลืองดอทคอมไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามและไม่สามารถรับรองความถูก ต้อง และความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของผู้ใช้งานได้

บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไข

ส่งผลต่อการเรียกร้องในเนื้อหาที่ฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สาม

คุ้มครองสิทธิ, ทรัพย์สิน, หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของหน้าเหลืองดอทคอม, ผู้ใช้งาน และ สาธารณะ              ผู้ใช้งานเห็นด้วยและยอมรับในกระบวนการทางเทคนิคและการสื่อสารในสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและอาจเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารด้วยระบบเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกันออกไป

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้เข้ากับความต้องการทางเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คหรืออุปกรณ์ต่างๆหน้าเหลืองดอทคอม อาจทำการหยุดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานสำหรับสินค้าและบริการเนื่องจากการที่ ผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ตัวอย่างเช่นบัญชีหน้าเหลืองดอทคอมบางทีจะถูกหยุดให้บริการถ้าผู้ใช้งานไม่สามารถ เข้ารหัสผ่านได้ สำหรับการขยายเวลา กรุณาดูเพิ่มเติมในส่วนกฏและเงื่อนไขของหน้าเหลืองดอทคอม ในนโยบายของหน้าเหลืองดอทคอมที่เกี่ยวกับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

การโอนย้าย

สมาชิก จะไม่สามารถทำการโอนได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิในการใช้งานได้เพียงผู้เดียว การขายต่อในความเป็นสมาชิกภาพจะเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ถ้าการขายต่อนั้นไม่ได้มีการออกหนังสือเพื่ออนุญาต

การบอกเลิก

หน้าเหลืองดอทคอมอาจจะยกเลิกสถานะความเป็นสมาชิกทันทีทันใดโดยไม่ต้องบอกกล่าวในเหตุการณ์ใดๆที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไข
 


ฉันเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
 
 
แนะนำหน้าเหลือง
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
จดโดเมน

สัมภาษณ์สมาชิก

รับข่าวสารฟรี

 
ชื่อผู้รับ :
อีเมล :
 

คีย์เวิร์ดยอดนิยม

เครื่องพิมพ์ ห้องบันทึกเสียง บริการด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ถ่ายภาพ เคมีภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจ ถ่ายวีดีโอ โคมไฟ ชุดกีฬา แบตเตอรี่รถยนต์ ฝ้า แฟรนไชส์ค้าปลีก กาแฟ เคเบิ้ลทีวี คอมพิวเตอร์ บริการน้ำดื่ม ศิลปกรรม เนอร์สเซอรี่ น้ำผลไม้ นาฬิกา พัดลม เสื้อผ้า บ้านพัก โทรทัศน์ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องทำน้ำเย็น ของใช้ส่วนตัว ม่าน ผู้รับเหมางานพื้น โรคผิวหนัง ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ยางพารา อุปกรณ์เลี้ยงปลา ไฟฉุกเฉิน เตา เบเกอรี่ อุปกรณ์สำนักงาน สำนักงานให้เช่า ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เครื่องทำความเย็น บล๊อคแก้ว เครื่องมือแพทย์ เครื่องดูดฝุ่น ผู้จัดรายการโทรทัศน์ เครื่องฟอกอากาศ ของใช้ในครัว ช่างอื่นๆ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เครื่องฟอกอากาศ โซฟา