หน้าแรก ค้นหา สารบัญเว็บ ข้อมูลธุรกิจ หาเพื่อน คลาสสิฟายด์
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป | เข้าสู่ระบบ | ตะกร้าสอบถาม ตะกร้าสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
เก็บลงรายการโปรดบราวเซอร์ รายการโปรด ตั้งเป็นหน้าแรกในเว็บเบราวเซอร์ ตั้งเป็นหน้าแรก
ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาด้วย Google Custom search
 
ข้อความนี้เป็นข้อความสำคัญ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขโดย
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะอธิบายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข ของการใช้บริการเว็บไซต์ nalueng.com โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.nalueng.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ nalueng.com ซึ่งเป็นเจ้าของและพัฒนาโดยบริษัท โฟแมกซ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “หน้าเหลืองดอทคอม”) โดยการยอมรับข้อตกลงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานหน้าเหลือง (ซึ่งจะเรียกแทนว่า “ผู้ใช้งาน”) ผู้ใช้งานคือบุคคลผู้เข้าสู่เว็บไซต์หน้าเหลือง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามไม่ว่าผู้ใช้งานจะได้ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และสมาชิกหน้าเหลือง คือบุคคลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฟรี หรือ บริการที่ได้มีการชำระเงิน (ซึ่งจะเรียกแทนว่า “สมาชิก”) ขอให้ท่านโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างถี่ถ้วน

การยอมรับ
การเข้าสู่ หน้าเหลือง ผู้ใช้งานเห็นด้วยโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข หน้าเหลืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไข และกฏข้อบังคับต่างๆได้ตลอดเวลา ดังน้นผู้ใช้งานจะต้องยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ และผู้ใช้งานควรจะเข้ามาอ่านหน้าเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ทุกๆ สิ่งบน หน้าเหลือง ถือเป็นลิขสิทธิ์ ถ้ามิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ของ หน้าเหลืองดอทคอมและเอกสารอื่นใดที่อยู่ภายใต้ถือเป็นทรัพย์สินของหน้าเหลืองดอทคอม และเจ้าของลิขสิทธิ์ การนำเนื้อหาต่างๆของหน้าเหลืองดอทคอมไปใช้เพื่อการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นได้มีการอนุญาตโดยหหน้าเหลืองดอทคอม
อย่างไรก็ตาม  สินค้าและบริการใดๆของบุคคลที่สาม (สมาชิก) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า มิได้ถือเป็นการรับรองโดยหน้าเหลืองดอทคอม

ข้อมูลที่เป็นความลับ
ผู้ ใช้งาน เห็นด้วย และยอมรับว่าข้อมูลต่างๆถือเป็นกรรมสิทธิ์และถือเป็นความลับต่อหน้าเหลืองดอทคอม ผู้ใช้งานเห็นด้วยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าจำเป็นต้องทำเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้

การลงทะเบียน
สมาชิก จะต้องทำการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะแสดงและรับประกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามความต้องการข้อมูลการลงทะเบียนของหน้าเหลืองดอทคอม มิเช่นนั้นหน้าเหลืองดอทคอมถือเป็นหลักฐานที่มีเหตุผลในการยกเลิกบัญชีการใช้งาน ปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องทำการรักษาและแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูก ต้องเสมอ

ผู้ใช้งานเห็นด้วยและยอมรับข้อมูลทุกอย่างและเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงประกาศสู่สาธารณะหรือการบอกกล่าวเป็นการส่วนตัว ถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลโดยลำพัง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหน้าเหลืองดอทคอม และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทำการ ประกาศหรือแจ้งออกไป, ทำการอัพโหลด, ทำการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หน้าเหลืองดอทคอมไม่สามารถควบคุมการกระทำของบุคคลที่สามและไม่สามารถรับรองความถูก ต้อง และความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของผู้ใช้งานได้

บังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไข

ส่งผลต่อการเรียกร้องในเนื้อหาที่ฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลที่สาม

คุ้มครองสิทธิ, ทรัพย์สิน, หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของหน้าเหลืองดอทคอม, ผู้ใช้งาน และ สาธารณะ              ผู้ใช้งานเห็นด้วยและยอมรับในกระบวนการทางเทคนิคและการสื่อสารในสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและอาจเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารด้วยระบบเน็ตเวิร์คที่แตกต่างกันออกไป

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้เข้ากับความต้องการทางเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คหรืออุปกรณ์ต่างๆหน้าเหลืองดอทคอม อาจทำการหยุดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานสำหรับสินค้าและบริการเนื่องจากการที่ ผู้ใช้งานไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ตัวอย่างเช่นบัญชีหน้าเหลืองดอทคอมบางทีจะถูกหยุดให้บริการถ้าผู้ใช้งานไม่สามารถ เข้ารหัสผ่านได้ สำหรับการขยายเวลา กรุณาดูเพิ่มเติมในส่วนกฏและเงื่อนไขของหน้าเหลืองดอทคอม ในนโยบายของหน้าเหลืองดอทคอมที่เกี่ยวกับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

การโอนย้าย

สมาชิก จะไม่สามารถทำการโอนได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิในการใช้งานได้เพียงผู้เดียว การขายต่อในความเป็นสมาชิกภาพจะเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ถ้าการขายต่อนั้นไม่ได้มีการออกหนังสือเพื่ออนุญาต

การบอกเลิก

หน้าเหลืองดอทคอมอาจจะยกเลิกสถานะความเป็นสมาชิกทันทีทันใดโดยไม่ต้องบอกกล่าวในเหตุการณ์ใดๆที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไข
 


ฉันเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
 
 
แนะนำหน้าเหลือง
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
จดโดเมน

สัมภาษณ์สมาชิก

รับข่าวสารฟรี

 
ชื่อผู้รับ :
อีเมล :
 

คีย์เวิร์ดยอดนิยม

ซ่อมแซมและบริการอื่นๆ สถานเสริมความงาม สถานพักฟื้น อุปกรณ์ตัดเย็บ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำเย็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บ้านพัก เครื่องเล่นดีวีดี ห้องอาหาร เว็บโฮสติ้ง มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษานานาชาติ นักสืบ เครื่องใช้สำนักงาน ช่างอื่นๆ เนอร์สเซอรี่ อุปกรณ์ท่องเที่ยว เตาเผา เครื่องอัฐบริขาร รักษาความปลอดภัย วอลล์เปเปอร์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม บริการซ่อมแซม สอนเต้นรำ เครื่องหีบห่อ บริการลากรถ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร ผ้าใบ สี เบาะรถยนต์ เปิดตู้เซฟ เครื่องชั่ง ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม เครื่องดูดควัน ออกแบบตกแต่งภายใน สายการบิน กีฬาอื่นๆ บริการด้านการติดตั้ง บริการฉุกเฉิน ศิลปกรรม ตัวแทนประกัน แคมป์ปิ้ง บรรจุภัณฑ์โลหะ จองโรงแรม แก๊สท่อและถังสำหรับเวชกรรม ช่างสแตนเลส รถมือสอง โกดัง อุปกรณ์สำนักงาน